நீங்கள் மிகவும் ரசித்த ஜென் தத்துவம் எது?

நீங்கள் மிகவும் ரசித்த ஜென் தத்துவம் எது?

எப்போதெல்லாம் மனம் வெதும்பி தோல்வி பற்றி யோசிக்கிறேனோ அப்போதெல்லாம் ஜென் கதைகள் படிப்பேன். அதில் மிக..