விமானப் பயணத்தினைப் பற்றி பலரும் அறியாத விஷயங்கள் எவை?

விமானப் பயணத்தினைப் பற்றி பலரும் அறியாத விஷயங்கள் எவை?

பல விஷயங்கள் உள்ளன. எனக்கு தெரிந்ததை, படித்ததை, கண்ணால் கண்டதை சொல்கிறேன்:..

கொரில்லா மார்க்கெட்டிங் என்றால் என்ன?

கொரில்லா மார்க்கெட்டிங் என்றால் என்ன?

கொரில்லா சந்தைப்படுத்தல் என்றால் போட்டி பிராண்டுகளை சேதப்படுத்தும் போர்முறை மார்க்கெட்டிங் இல்லை...