14 வயதில் எலான் மஸ்க் நிறுவனத்தில் வேலை... யார் இந்த கைரான் குவாசி..

2 months ago 11
தனது திறமையால் 14 வயதில் உலகின் முன்னணி தொழிலதிபரான எலான் மஸ்க் -வின் SpaceX நிறுவனத்தில் இளம் பொறியாளராக கைரான் குவாசி என்றவர் இணைத்துள்ளார்.
Read Entire Article