ஹார்ட்டின் ❤️ எமோஜியை பெண்களுக்கு அனுப்பினால் ஜெயில்தான்… எங்க தெரியுமா?

1 month ago 7
தனிப்பட்ட முறையில் அனுப்பினாலோ, அல்லது பொதுவான உரையாடலில் ஹார்ட்டின் எமோஜியை பதிவிட்டாலோ அவருக்கும் இந்த தண்டனை பொருந்தும்.
Read Entire Article