ஸ்மார்ட் போனை எவ்வளவு சார்ஜ் செய்ய வேண்டும்? பலருக்கும் தெரியாத விஷயம்!

1 month ago 12
ஃபோனின் பேட்டரியை நன்றாக வைத்திருக்க, போனை 20 சதவீதம் வரை சார்ஜ் செய்து, பிறகு 80-90 சதவீதம் வரை சார்ஜ் செய்வதே சிறந்தது.
Read Entire Article