வாட்ஸ்அப் சேட்களை அரசால் கண்காணிக்க முடியுமா? பரவும் வைரல் செய்தியும் PIB-யின் விளக்கமும்!

1 month ago 11
வாட்ஸ்அப் சேட்டில் அனுப்பப்படும் செய்தியில் ‘மூன்று நீல டிக்’ தோன்றினால், சேட்களை அரசு கவனத்தில் எடுத்ததாக அர்த்தம் என பரப்பப்பட்டது.
Read Entire Article