ரஷ்யாவின் தலைநகரிலேயே தாக்குதல் நடத்திய உக்ரைன்… பதிலடிக்கு தயாராகும் புதின்!

1 month ago 9
ரஷ்யாவின் தலைநகரிலேயே உக்ரைன் சர்வ சாதாரணமாக தாக்குதல் நடதியிருப்பது ரஷ்யாவின் பாதுகாப்பை கேள்விக்குறியாக்கி உள்ளாக அதிபர் புதினின் எதிர்ப்பாளர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.
Read Entire Article