ரயிலா அல்லது மாளிகையா...? ரஷ்ய அதிபர் புதினின் சொகுசு ரயில்... பிரமிக்க வைக்கும் வசதிகள்..!

2 months ago 7
2019 க்குப் பின் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக அதிபர் புதின் பெரும்பாலும் இந்த ரயிலை பயன்படுத்துவதாகசொல்லப்படுகிறது.
Read Entire Article