மொட்டை மாடியில் காபி குடித்த பெண் மீது வரிசையாக விழுந்த விண் கற்கள்... பிரான்ஸில் அதிர்ச்சி சம்பவம்...!

2 months ago 10
Meteorite strike on women | ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக 50 டன் எடையுள்ள விண்கல் துகள்கள் பூமியில் விழுவதாக நாசா கூறியுள்ளது.
Read Entire Article