மீள முடியாத ஆபத்தில் வெனிஸ்... எச்சரிக்கும் யுனஸ்கோ... பரபரப்பு தகவல்...

1 month ago 13
Venice | உயரமான கட்டிடங்கள் கட்டுவது போன்ற வளர்ச்சி பணிகள் நிச்சியம் எதிர்மறையான தாக்கத்தையே இந்நகரத்திற்கு ஏற்படுத்தும் என எச்சரிக்கிறது யுனெஸ்கோ.
Read Entire Article