போட்டி நிறுவனங்களில் வேலைக்கு சேரும் கூகுளின் முன்னாள் ஊழியர்கள்.. மனம் திறந்த சுந்தர் பிச்சை!

2 months ago 8
கூகுள் நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் தானாகவே முன்வந்து போட்டி நிறுவனங்களில் இணைந்து வருகின்றனர். இதனைப் பற்றி கூகுள் சிஇஓ சுந்தர் பிச்சை பேசியுள்ளார்.
Read Entire Article