பூமியை நெருங்கும் குறுங்கோள்கள்… நாசா வெளியிட்ட அதிர்ச்சி தகவல் இதுதான்!

2 months ago 11
மிகப் பிரம்மாண்டமான 5 குறுங்கோள்கள் பூமியை நோக்கி பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து கொண்டிருப்பதாக அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான நாசா கூறியுள்ளது.
Read Entire Article