தண்டனை முடிவுறும் நேரம் சிறையில் இருந்து தப்பிய இளைஞர்... 40 ஆண்டுகள் தண்டனை விதித்த நீதிமன்றம்...!

1 month ago 10
தண்டனை காலம் முடிய சில மாதங்களுக்கு முன்பு சிறையில் இருந்து தப்பித்த இளைஞருக்கு 40 ஆண்டுக்காலம் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
Read Entire Article