தங்கம் வென்ற தமிழகத்தின் இளவேனில் வாலறிவன்

1 month ago 11
கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு இத்தாலியில் நடைபெற்ற போட்டியில் இதே பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் கைப்பற்றியிருந்த இளவேனில், தற்போது தங்கம் வென்று இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளார்.
Read Entire Article