ட்விட்டருடன் போட்டி போடும் மெட்டாவின் த்ரெட்ஸ்… இரண்டிற்குமான வேறுபாடுகள் என்ன?

2 months ago 10
சரிபார்க்கப்பட்ட இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கில் உள்ள நீல நிற பேட்ஜை த்ரெட்ஸில் வைத்திருக்க முடியும். ப்ளூ டிக்கை ட்விட்டர் ஒரு மாதத்திற்கு $ 8 க்கு வழங்குகிறது.
Read Entire Article