ட்விட்டரில் குறையும் யூசர்கள்... தலைதூக்கும் Mastodon உள்ளிட்ட சமூக வலைத்தளங்கள்..

2 months ago 12
ட்விட்டர் யூஸர்கள் குறைந்து வருவதாகவும் Mastodon, Bluesky மற்றும் Spill உள்ளிட்டவற்றின் யூஸர்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. 
Read Entire Article