செயல்படாத கணக்குகளை முடக்குவோம் என கூகுள் நிறுவனம் எச்சரிக்கை.. முழு விவரம்

2 months ago 9
2 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பயன்படுத்தாமல் உள்ள கணக்குகளை டெலிட் செய்ய கூகுள் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது.
Read Entire Article