சிக்கிய ஆப்பிள் மற்றும் அமேசான்.. 218 மில்லியன் டாலர் அபராதம்..!

1 month ago 14
ஸ்பெனில் ஆப்பிள் மற்றும் அமேசான் நிறுவனத்திற்கு 218 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
Read Entire Article