க்ளோனிங் ஆப்களை தடை செய்யும் ஆப்பிள்: செயலிகளை வடிவமைக்க புதிய கட்டுப்பாடுகள் அறிமுகம்!

2 months ago 15
ஆப்பிளின் ஆப் ஸ்டோருக்கான கொள்கைகளில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு புதிய கட்டுப்பாடுகள் அமல்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Read Entire Article