குருவி பறந்தது.. ட்விட்டர் பெயரை 'X' என மாற்றிய எலான் மஸ்க்..

1 month ago 12
டிவிட்டர் நிறுவனத்துக்கு என பிரத்யேகமாக உள்ள பக்கத்திலும் டிவிட்டர் என்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக x என்று மாற்றப்பட்டது.
Read Entire Article