காஃபி அருந்தி கொண்டிருந்த பெண்ணின் மீது விழுந்த விண்கல்!

2 months ago 11
மிகவும் அரிதான வானியல் நிகழ்வு ஒன்று பிரான்ஸ் தேசத்தில் நிகழ்ந்துள்ளது. இதுகுறித்த செய்திகளை பிரான்ஸ் நாட்டு பத்திரிகைகள் பரபரப்பாக வெளியிட்டு வருகின்றன.
Read Entire Article