ஒரு பயணத்திற்கு ரூ.24 லட்சம் பில் போட்ட ஊபர் நிறுவனம்.. அடுத்து நடந்தது இதுதான்!

2 months ago 10
பயணம் தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே காட்டப்படும் உத்தேச கட்டணம் மற்றும் peak hours என்னும் டிராஃபிக் நேர கட்டணம் உள்ளிட்டவற்றை சேர்த்து பயண தூரத்திற்கு ஏற்ப கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
Read Entire Article