ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் மட்டும் வேலை… ஆனால் ரூ.1.2 கோடி சம்பளம்... எங்கு தெரியுமா?

4 weeks ago 19
Google | கூகுள் நிறுவனத்தின் மூலம் டெவோன் ஒரு மணி நேரத்திற்கு தோராயமாக 33ஆயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறார்.
Read Entire Article