உஷார் மக்களே... ஒரே ஒரு எழுத்துதான்... ரூ.22 லட்சத்தை இழந்த புனே நிறுவனம்...!

2 months ago 15
Email forgery | இமெயில் அட்ரஸில் ஒரே ஒரு எழுத்து மாற்றப்பட்டு விட்டதால் 24 ஆயிரம் யூரோக்களை இழக்க நேர்ந்துள்ளது. 
Read Entire Article