உலகில் மிக நீண்ட ஆயுளை கொண்ட மனிதர்கள் வாழும் அதிசய தீவு!

1 month ago 14
Okinawa | உலகில் வேறு எங்கேயும் இருப்பதைவிட ஒக்கினாவா தீவில் தான் நூறு வயதை தாண்டிய மக்கள் அதிக அளவில் வாழ்கின்றனர்.
Read Entire Article