இப்படி ஒரு ஜாக்பாட்? 25 ஆண்டுகளுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் லாட்டரியில் இவருக்கு கிடைக்கும் பரிசு எவ்வளவுனு பாருங்களேன்..!

1 month ago 11
Fast 5 Draw என்ற நிறுவனம் தான் இந்த லாட்டரி சீட்டை நடத்துகிறது. ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையன்றும் வெற்றி பெற்றவர்கள் அறிவிக்கப்படுகிறார்கள்.
Read Entire Article