இன்னும் 2 வருஷம்தான்.. இந்தியாவில் AI தொழில்நுட்பத்தால் வேலை பறிபோகும்.. எச்சரிக்கும் நிபுணர்!

2 months ago 9
சமீபத்தில் கூட ஒரு நிறுவனத்தில் 90 சதவிகித கஸ்டமர் கேர் ஊழியர்கள் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டு அவர்களுக்கு பதில் AI பயன்படுத்தப்பட்ட செய்தி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
Read Entire Article