இந்தியில் பேசியதால் அமெரிக்காவில் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட இந்திய வம்சாவளி பொறியாளர்…

1 month ago 10
வர்ஷினி கடந்த 1968 ஆம் ஆண்டு ஹன்ட்ஸ்வில் நகரில் குடிபெயர்ந்துள்ளார். இதையடுத்து அவர் அமெரிக்க குடிமகனாக மாறினார்.
Read Entire Article