இதுவரை நிலவில் கால் பதித்துள்ள நாடுகள் எத்தனை?... சுவாரஸ்யமான தகவல்கள்!

4 weeks ago 9
Moon | இதுவரை பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த 18 விண்கலங்கள் மட்டுமே நிலவின் தரையில் பாதுகாப்பாக இறங்கியுள்ளன.
Read Entire Article