இணைய பயன்பாட்டிற்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள்… சீன அரசு அதிரடி! அதிருப்தியில் டெக் நிறுவனங்கள்..

1 month ago 8
18 வயதுக்கு குறைவான சிறுவர்கள் ஒரு நாளுக்கு இரண்டு மணி நேரம் மட்டுமே இணையத்தை பயன்படுத்த அனுமதி என்று சீன அரசு அதிரடியாக தெரிவித்துள்ளது.
Read Entire Article